Bine aţi venit
Pagina principală
ARK of EUROPE
Revista Societatea Reală
Numărul 1/ 2010
Numarul 2 / 2010
Numarul 1 / 2011
Download
Internet Links
Opinii
Contact
Site Map
Cărţi
Admitere sociologie
Forum Societatea Reala
e-mail me


 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

 

Aceste cerinţe trebuie respectate indiferent de modalitatea prin care autorii decid să trimită redacţiei propriile contribuţii ştiinţifice (i.e. e-mail, poştă).

 

Cerinţe de redactare a articolelor ştiinţifice trimise spre publicare în

Revista Societatea Reală

 

1. Text

Textul articolului trebuie scris cu font Times New Roman, dimensiunea  recomandată a caracterelor fiind 12. Textul trebuie să fie aliniat la 2 rânduri, iar marginile să fie de 72 pt (sus, jos, drepata şi stânga paginii).

Pentru textele în limba română sau pentru citate în limba română utilizarea diacriticelor este obligatorie. NU se primesc texte în limba română care nu utilizează sistemul oficial de scriere cu diacritice.  

Pe lângă textul propriu-zis, articolul trebuie să mai cuprindă:

 1. o scurtă prezentare profesională a autorului (maximum 100 de cuvinte), adresa de e-mail a acestuia şi instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
 2. un abstract (obligatoriu în limba engleză);
 3. o bibliografie;
 4. note de subsol (footnotes) şi note de final (end notes), după caz;
 5. tabele (acolo unde este cazul);
 6. figuri (acolo unde este cazul).


Numărul maximum admis de cuvinte este 10.000, (aproximativ 50 de pagini a câte 200 de cuvinte/pagină). În cele 10.000 de cuvinte intră cuvintele din text, notele de subsol şi bibliografia articolului.

Structura articolului trebuie să fie următoarea: abstract, text propiu-zis, note de subsol şi note de final, figuri şi tabele.

Folosiţi notele de subsol numai dacă este strict necesar.

 

2. Abstract

Dimensiunea maximă trebuie să fie de 200 de cuvinte. Abstractul trebuie să fie alcătuit din ideea centrală a articolului sau teza investigată, datele folosite în testarea ipotezelor (sau în susţinerea ideii) şi câteva referiri la rezultatele sau concluziile avansate de lucrare/articol.

Abstractele care nu respectă această structură sau articolele care nu au abstract nu vor fi acceptate pentru peer review.

 

3. Referinţele bibliografice

Revista Societatea Reală utilizează sistemul de scriere academică Chicago autor/dată. Articolele care nu respectă acest sistem de scriere academică nu vor fi acceptate. Cerinţele de realizare a referinţelor bibliografice sunt următoarele:

 • bibliografia finală trebuie scrisă în ordine alfabetică, iar lucrările citate care au mai mult de doi autori trebuie scrise cu semnul virgulă, ” între numele autorilor;
 • ordinea alfabetică ia în calcul numele autorilor (şi nu prenumele). Dacă sunt doi sau mai mulţi autori se utilizează pentru primul autor numele, urmat de virgula şi de prenume, iar pentru ceilalţi autori se foloseşte mai întâi prenumele şi apoi numele.
 • fiecare citare de la nivelul textului trebuie să aibă un corespondent la nivelul notelor de final, şi fiecare lucrare trecută în bibliografie trebuie să fie citată şi în textul articolului;
 • paginile electronice folosite ca referinţă bibliografică se trec doar la notele de subsol sau de final şi nu se mai scriu şi în bibliografia finală;
 • lucrările cu mai mult de trei autori se citează folosind toate numele de familie ale autorilor doar la prima referinţă, la următoarele (dacă lucrarea respectivă mai este utilizată ca referinţă bibliografică) fiind recomandată formula „et al.”;
 • în text, citarea autorilor se face utilizând numele, urmat de anul apariţiei cărţii sau articolui. Dacă citarea se referă la un pasaj specific al unei lucrări atunci, după nume şi anul apariţiei, folosiţi semnul „:”, iar apoi numărul paginii / paginilor de unde este citatul.
 • citarea exactă a unui pasaj în text implică utilizarea obligatorie a ghilimelelor.
 • dacă, în cadrul unei citări, există în formulare numele autorului citat, atunci utilizaţi în paranteze doar anul de apariţie al lucrării.
 • în notele de subsol sau de final se scriu şi paginile sau pagina de la care s-a folosit o anumită referinţă;
 • în bibliografia finală, numele autorilor trebuie trecute complet, adică nume şi prenume, fără iniţiale care să ţină loc de prenume;
 • scrieţi titlul articolului cu litere mari!
 • NU uitaţi! Bibliografia este scrisă tot la două rânduri;
 • dacă sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, ordonaţi-le în ordinea anului apariţiei;
 • utilizaţi şase cratime urmate de o virgulă „------,” în locul numelui autorului pentru citarea de mai multe ori a aceluiaşi autor;
 • dacă sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, care au apărut în acelaşi an, utilizaţi după anul de apriţiei litere ex 2009a, 2009b;
 • în bibliografia finală, utilizaţi italice pentru titlurile cărţilor sau articolelor;
 • utilizaţi „N.d.” sau pentru lucrări româneşti „F.d.” pentru toate sursele citate pentru care nu există dată apriţiei;
 • în bibliografia finală, cărţile fără autor se trec pe baza primului cuvânt important din titlu;
 • în cazul în care se citează un capitol dintr-o carte, titlul acestuia se trece între ghilimele, după numele autorului/autorilor capitolului, fără italice, urmat de „:” şi paginile în care se găseşte capitolul urmat de „in” sau „în”, urmat de numele cărţii cu ghilimele şi italice. Dacă numele editorului / coordonatorului cărţii este diferit, scrieţi „editat de” şi numele editorului lucrării;
 • citarea articolelor din reviste se face în modul următor: 1. mai întâi se scrie numele autorului, urmat de virgulă şi prenume, şi punct la sfârşit, 2. se scrie anul publicaţiei, urmat de punct, 3. titlul articolui, în gilimele, cu punct la sfârşit, în interiorul ghilimelelor, 4. numele jurnalului sau revistei cu italice, 5 se scrie numărul volumului urmat de două puncte şi numărul paginii. Ex Popescu, Ion. 2009. „Omul organizaţional.” Revista Societatea Reală 3: 34
 • în bibliografia finală, pentru orice lucrare citată în final, precizaţi oraşul apariţiei urmat de virgulă şi de numele editurii ex. Iaşi, Polirom
 • Pentru revistele sau sursele internet se trece în final adresa web exactă urmată de formula „accesat la data ….”  

 

4. Notele

Articolul poate conţine note de subsol sau note de final. Atenţie! Dacă aţi ales sistemul notelor de subsol, acesta se păstrează pe toată lungimea articolului. Articolele care conţin atât note de subsol, cât şi note de final nu sunt acceptate. Pentru scrierea lor în text, folosiţi cifrele arabe, prima notă fiind scrisă cu cifra 1.

Evitaţi utilizarea notelor de subsol. Dacă este absolut necesar, folosiţi-le în special pentru a da informaţii suplimenatare pentru datele prezentate în tabele sau pentru citarea unor surse cu valabilitate limitată.

 

5. Tabelele

Tabelele se numerotează consecutiv, în ordinea în care apar în text. Numerotarea tabelelor trebuie să fie de forma „tabelul 1, tabelul 2, tabelul 3 şi nu de forma „tabelul 1, tabelul 1a, tabelul 1b, tabelul 1c”. Tabelele din appendix sunt scrise sub forma „A1, A2, A3 sau B1, B2, B3”. Datele relevante din tabele trebuie scrise cu font normal, dar căsuţa din tabel în care se regăseşte această informaţie trebuie individualizată prin boldare. Toate tabelele trebuie trecute la sfărşitul lucrării, într-o rubrică specială denumită „Tabele”. Articolele care conţin tabele în corpul de text nu vor fi acceptate.

 

6. Figurile

Figurile se numerotează consecutiv, ca şi în cazul tabelelor. Alegeţi stilul caracterelor cu mare atenţie. Literele prea groase sau complicate, sau cele prea subţiri pot fi greu de citit. Articolele care sunt acceptate pentru publicare vor fi redactate folosind dimensiunea de 312/504 pt (sau 26/42 pica). Doar varianta electronică a revistei acceptă figuri colorate, varianta tipărită foloseşte culorile alb, negru şi gri pentru a evidenţia figurile.

 

 

Exemple de scriere a referinţelor bibliografice în sistemul Chicago autor/dată

 

1.      Cărţi

a. Cu un autor

Bibliografie finală: Kourik, Robert. 1998. The lavender garden: beautiful varieties to grow and gather. San Francisco: Chronicle Books.

În text: (Kourik 1998)

 

b. Cu doi sau trei autori

Bibliografie finală: Flinders, David J. and Geoffrey E. Mills, eds. 1993. Theory and concepts in qualitative research: perspectives from the field. New York: Teachers College Press.

În text: (Flinders si Mills 1993)

 

c. Cu mai mult de trei autori

Bibliografie finală: Kimble, John M., Rattan Lal, and Ronald F. Follett, eds. 2002. Agricultural practices and policies for carbon sequestration in soil. Boca Raton, Fla.: Lewis Publishers.

În text: (Kimble, et al. 2002)

 

d. Cu autor instituţional

Bibliografie finală: Ohio State University. Natural Resources Institute. 1959. A directory of Ohio facilities and services for resource conservation. Columbus: Natural Resources Institute.

În text: (Ohio State 1959)

 

    2.  Articole

      a. Articole de jurnal cu un autor

Bibliografie finală: Terborgh, J. 1974. Perservation of natural diversity: The problem of extinction-prone species. BioScience 24:715-22.

În text: (Terborgh 1974, 720) sau (Terborgh 1974)

 

b. Articole de jurnal cu doi autori

Bibliografie finală: Bolzan, J.F. and K.C. Jezek. 2000. Accumulation rate changes in central Greenland from passive microwave data. Polar Geography 27(4):277-319.

În text: (Bolzan and Jezek 2000, 280) sau (Bolzan and Jezek 2000)

 

c. Articole de ziar                                       

Bibliografie finală: nu se scriu articolele de ziar în bibliografia finală

În text: “In an article on rampage killers (New York Times, April 10, 2000), Laurie Goodstein and William Glaberson describe...”

 

d. Articole din enciclopedii

Bibliografie finală: nu se scriu articolele de enciclopedie în bibliografia finală

În text: “In his article on Nebo in the eleventh edition of the Encyclopedia Britannica, Morris Jastrow noted that…”

 

      3. Resurse electronice şi de Web (Electronic and Internet resources)

<  a. Jurnale electronice sau ziare electronice

Bibliografie finală: Thomas, Trevor M. 1956. Wales: Land of Mines and Quarries. Geographical Review 46, no. 1: 59-81. http://www.jstor.org/ (accessed June 30, 2005).

În text: (Thomas 1956)

 

b. Cărţi electronice

Bibliografie finală: Rollin, Bernard E. 1998. The Unheeded Cry: Animal Consciousness, Animal Pain, and Science. Ames, Iowa. The Iowa State University Press. http://www.netlibrary.com (accessed June 30, 2005).

În text: (Rollin 1998)

 

c. Site-uri electronice

Bibliografie finală: Roach, John. 2005. Journal Ranks Top 25 Unanswered Science Questions. http://news.nationalgeographic.com (accessed July 7, 2005).

În text: (National Geographic 2005)

 

Modalitatea prin care ne puteti trimite manuscrisul

Revista Societatea Reală pune la dispoziţia autorilor următoarea modalitate de trimitere a manuscriselor: electronic, la adresa redacţiei RSR, office@societateareala.com. Pentru a uşura procesul de transmitere electronică a manuscriselor dumneavoastră, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele specificaţii: 

 • În primul rând, trimiterea articolului trebuie să se facă într-un singur fişier electronic.
 • În al doilea rând, ne manifestăm preferinţa ca acest fişier să fie de tip “word”. Înainte de a introduce manuscrisul dumneavoastră în procesul de evaluare peer-review, acestuia i se va elibera un cod numeric unic care vă va asigura confidenţialitatea. Această procedură este consumatoare de timp, dacă manuscrisul dumneavoastră este trimis în alt format decât word.
 • În al treilea rând, dacă manuscrisul dumneavoastră a beneficiat anterior de o evaluare, vă rugăm sa ataşaţi conţinutul acesteia.
 • În al patrulea rând, vă rugăm să ne trimiteţi date de contact corecte pentru a vă confirma primirea contribuţiei dumneavoastră.


Pentru detalii sau lămuriri trimteţi un mail de pe pagina Contact cu specificaţia "pentru  redactor dr. Gabriel Hâncean"
Înapoi la pagina principală